2017-05-16

Do drugiej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” zgłoszonych zostało ponad sto pięćdziesiąt książek, co biorąc pod uwagę tak krótki staż, nie stanowi chyba liczby małej. O śląskim Juliuszu - jak wynika już tylko z pobieżnego zestawienia nadesłanych publikacji - wie większość liczących się w Polsce wydawnictw związanych z literaturą.