2022-01-05

Rybnik kontynuuje podjętą kilka lat temu inicjatywę, zapraszając do ubiegania się o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”.