2024-07-01

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. Prusa w Rybniku, do której trafiają wszystkie zgłoszone do naszej nagrody książki, ogłoszono konkurs na recenzję!