Laureat III edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Robert Rybicki

2018-10-20

Tegorocznego Laureata Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” poznaliśmy w czasie inauguracji 49. Rybnickich Dni Literatury w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

W laudacji wygłoszonej w trakcie uroczystości przewodniczący Kapituły konkursu prof. UAM dr. hab. Arkadiusz Żychliński tymi słowami uzasadnił wybór członków Kapituły:

„Nagrodę Juliusz za rok 2018 zdecydowaliśmy się przyznać książce, która staje poza, z boku, która wychodzi na zewnątrz, obraca na nice, która wzburza, irytuje, drażni - książce, która chce być programowym zakłóceniem prędkiego i stabilnego przekazu - zakłóceniem jednak nie, rzecz jasna, gwoli tylko zakłócania, lecz zakłóceniem powodowanym wolą znalezienia innego pasma sygnalizacyjnego, lepszej częstotliwości komunikacyjnej. Nagrodę Juliusz za rok 2018 zdecydowaliśmy się przyznać tomowi Dar Meneli Roberta Rybickiego.”

 

Laureat z rąk prezydenta Rybnika Piotra Kuczery odebrał pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych, którą jak zdradził zamierza przeznaczyć na zakup perkusji.

Sylwetkę i twórczość Roberta Rybickiego w ciekawy sposób przedstawia dr. Monika Glosowitz, redaktor naczelna nieistniejącej już „re: presji”, była redaktorka działu poetyckiego w „artPapierze”, obecnie współpracująca z Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje”.

„Robert Rybicki - urodzony w 1976 w Rybniku. Poeta, redaktor, tłumacz, happener, okazjonalnie pedagog. Autor tomów poetyckich Epifanie i katatonie (2003), Motta robali (2005), Stos gitar (2009), Gram, mózgu (2011) i Dar Meneli (2017; w wersji dwujęzycznej wydany w czeskim wydawnictwie jako Dar lůzrů / Dar meneli w 2014 roku) oraz wierszy zebranych jako Podręcznik naukowy dla onironautów (2018). Redaktor rybnickiej „Plamy”
i londyńskiego „Nowego Czasu”. Były piłkarz, anarchista, skłoters, wagabunda, mitoman i niespokojna dusza przełomu wieków, pierwszy i ostatni polski dadaista, legenda środowisk poetyckich, przekraczająca i łącząca pokolenia.

Prowadził Wesoły Klub Literacki w Rybniku, którego formułę zaszczepiał również w innych miastach. Obecnie organizuje cykliczny Open Mic w Krakowie. Jeden z najważniejszych głosów roczników 70., który na dobre wyznaczył kierunki rozwoju młodej poezji.

Twórczość Rybickiego jest projektem niezwykle konsekwentnym. Wymaga od czytelników przemyślenia na nowo kondycji rodzimego języka poetyckiego, odświeżenia jego twórczego potencjału, który staje się bronią z nudą, mieszczańskim konwenansem i ustateczniającym się buntem. Autor Daru meneli, wpisując się w najlepsze awangardowe tradycje, karze badawczo przyjrzeć się strukturom organizującym jednostkowe i wspólnotowe życie każdego z nas. Uruchamiając „plan mowy, który wytrąci retorykę z równowagi”, de facto pokazuje, jak dalece podporządkowaliśmy nasze życie instytucjom (języka, szkoły, narodu etc.).
Sam, próbując mówić spoza tych porządków podejmuje trud nieustannego weryfikowania własnego widzenia świata. Budując - jak mówi, anarchistyczny kościec, którego brakuje
polskiej kulturze - jednocześnie proponuje też nową wizję etyki w świecie, w którym każdy i każda powinni mieć prawo funkcjonować na własnych zasadach.”