Siódma edycja w toku

2022-03-10

Jeszcze tylko do 15 marca br. zgłaszać można kandydatów do siódmej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. To wyróżnienie dla najlepszej biografii napisanej i wydanej po polsku w roku poprzednim.

Data pierwszego wydania zgłaszanej książki musi mieścić się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać kartę zgłoszenia wraz z 10 egzemplarzami książki z przeznaczeniem do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu przez członków kapituły.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 marca br. na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz”.

Publikacje kandydujące do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie Kapituły.

Nagroda Literacka "Juliusz" została przyznana po raz pierwszy w 2016 roku. Od 2019 roku nagroda przyznawana jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Laureatem corocznej nagrody może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostanie statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł.