„Sygnał w zenicie” Krzysztofa Siwczyka

2023-10-06

Historia muzyka rockowego.

Ewa Niewiadomska

Brylewski stanowi metaforyczny punkt odniesienia dla bohatera-narratora, który „idzie reprezentacyjną ulicą miasta", a wokół niego miedzy rokiem 1987 a 2018 - zmienia się niemal wszystko. Jak powiedziała Ewa Niewiadomska to kameralna książka, która porywa.

Posłuchajcie: Krzysztof Siwczyk, "Sygnał w zenicie"