IX edycja Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

2024-01-02

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszeniowych oraz książek do tegorocznej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz".

GNLJ

Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz przyznawana jest corocznie za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim.

 

Na przełomie czerwca i lipca Kapituła wybierze 5 pozycji, które zawalczą o tytuł najlepszej biografii 2023 roku.

 

Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, stanowiącą załącznik do regulaminu.

 

Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, z których pięć zostanie przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

 

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszeniowych oraz książek do 15 marca br.