Edycja I - 2016

Laureat

Małgorzata Czyńska

Jury doceniło nie tylko sposób przedstawienia rzeźbiarki Katarzyny Kobro przez Małgorzatę Czyńską, ale także artystyczne kalendarium, znane do tej pory głównie wąskiemu gronu historyków sztuki. Kalendarium to Małgorzata Czyńska potrafiła przeobrazić w niezwykle pasjonujący opis dziejów polskiej awangardy. Nienachalna, dyskretna narracja sprawia, że czytelnik może zaznajomić się z ważnymi wydarzeniami historyczno-estetycznymi I połowy XX wieku. Jury podkreśliło walor edukacyjny tej książki. Ich zdaniem ma ona szansę przyczynić się do zmiany świadomości kulturowo-estetycznej w Polsce. Za ogromną wartość Jury uznało także i to, że pierwszoplanową bohaterką książki jest awangardowa artystka, pokazana przez Czyńską jako ważna postać światowej sztuki, propagatorka wyrazistych przemian form artystycznych. Koncepcja sztuki Kobro przekonuje, że nadal aktualne i ważne jest myślenie o połączeniu całej nowoczesności – poezji, plastyki i architektury.

Nominowani

Darek Foks

Darek Foks – poeta. Dwukrotny stypendysta ministra kultury, zdobywca prestiżowych nagród. Współpracował w zakresie prozy ze Zbigniewem Liberą, czego owocem jest książka „Co robi łączniczka”, uhonorowana Nagrodą TVP Kultura w 2006 roku. „Historia kina polskiego” (Wydawnictwo Biuro Literackie) to opowieść prozą o dziejach dziewiątej muzy w Polsce wg wiernego wyznawcy poglądu, że „Istnieje jednak pewna reguła, której przekroczenie, a tym bardziej ominięcie, pogrąży każdego twórcę: Nigdy nie pozwól swojej sztuce służyć czemukolwiek innemu aniżeli wolności”. Powtórzona kilkakrotnie historia, w której kolejnych wariantach zmieniają się jedynie szczegóły przywodzi na myśl słynne „Ćwiczenia stylistyczne” Raymonda Queneau.

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski – Jego proza to powiew surrealistycznej niekonwencjonalności. Znakomicie ujawnia groteskę czającą się tuż pod skórą oswojonej codziennej rzeczywistości. Porównywany do twórców z grupu OuLiPo, Borgesa czy Calvino. „O pochodzeniu łajdaków” (Wydawnictwo Lokator) to zbiór lekkich, krótkich i zabawnych opowiadań, pisanych barwnym, dziwiącym się sobie językiem. Absurdalne zmagania z rzeczywistością, której materia okazuje się fałdzista i wieloznaczna, o kafkowskim wręcz rodowodzie. Niezwykle świeża propozycja – surrealizm, absurd i groteska mieszające się z finezyjną narracją tworzą całość, którą czyta się lekko i z przyjemnością. Przeniesienia na srebrny ekran „O pochodzeniu łajdaków” nie powstydziłby się pewnie sam Woody Allen.

Finał konkursu