2021-06-29

Spośród zgłoszonych do konkursu 68 książek do finału Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, kapituła konkursu wytypowała 5 pozycji.