2024-01-02

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszeniowych oraz książek do tegorocznej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz".

2024-01-19

Pierwsze książki do IX edycji już dotarły!